Hankinta automaattisesta asiasanoituspalvelusta on julkaistu

26.8.2016 7.44
Tiedote

Väestörekisterikeskuksen hankintaa koskeva hankintailmoitus on julkaistu EU-laajuisesti ja Hilma-ilmoituskanavassa (hankintailmoitukset.fi).

Tarjouspyynnön ja sen liitteiden saaminen edellyttää kirjautumista VRK:n ekstranettiin. Kirjautumistunnusten pyytäminen on ohjeistettu Hilma-ilmoituskanavassa julkaistussa ilmoituksessa.

Tarjoukset tulee toimittaa tarjouspyynnön ohjeiden mukaisesti 11.10.2016 klo 16 mennessä.

Asiakirjat ovat ladattavissa kohdasta "Kirjautumista vaativat sisällöt" täältä.