TH-opiskelijoiden tilapäisvarmenteiden tarve

11.6.2018 13.19
Tiedote

Terveydenhuollon opiskelijoiden tilapäisvarmenteiden tarve on kasvanut kriittisesti. Varautukaa rekisteröintipisteissä lisääntyneeseen lääketieteen opiskelijoiden tai vastavalmistuneiden terveydenhuollon ammattilaisten tilapäisvarmenteiden tarpeeseen. Viime aikoina on tullut kyselyjä etenkin 5:nnen vuoden opiskelijoiden varmenteiden sulkeutumiseen liittyen.

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen mukaan vastavalmistunut lääkäri/hammaslääkäri/farmaseutti säilyttää ns. opiskelijaoikeudet ja voi työskennellä ammattihenkilön tehtävissä maksimissaan 30 päivän ajan valmistumisen jälkeen tai enintään siihen asti, että Valvira myöntää laillistuksen. VRK sulkee lääkäriksi / hammaslääkäriksi / farmaseutiksi laillistettujen ammattihenkilöiden opiskelijakorttien tai muihin edeltäviin ammattioikeuksiin liittyvät ammattivarmenteet heti laillistamisen jälkeen Valviran päätöksen perusteella ja näiden henkilöiden täytyy hakea uusi kortti lääkäri- / hammaslääkäri- / farmaseuttiammattioikeudelle. Heille voidaan myöntää varakortti siihen asti, kunnes uusi ammattikortti ja tunnusluvut ovat saapuneet. Sama koskee myös lääketieteen opiskelijoita, joiden ammattioikeus "900, lääketieteen opiskelija (4 vuotta)" vaihtuu Terhikissä ammattioikeudeksi "901, lääketieteen opiskelija (5 vuotta)".

Ammattihenkilörekisterin tiedot toimivat seuraavasti:

Terveydenhuollon ammattihenkilörekisterissä saman tutkinnon sisällä ei voi olla rinnakkaisia opiskelijaoikeuksia voimassa, joten lääketieteen opiskelija 4 vuotta -oikeuden voimassaolo päättyy automaattisesti, kun

  • opintojen alkamisesta on kulunut 10 vuotta
  • TAI henkilölle on merkitty ammattihenkilörekisteriin lääketieteen opiskelija 5 vuotta oikeus voimaan
  • TAI henkilölle on merkitty ammattihenkilörekisteriin laillistettu lääkäri ammattioikeus

lääketieteen opiskelija 5 vuotta oikeuden voimassaolo päättyy, kun

  • opintojen alkamisesta on kulunut 10 vuotta
  • TAI henkilölle on merkitty ammattihenkilörekisteriin laillistettu lääkäri ammattioikeus

Lisäksi minkä tahansa ammattioikeuden voimassaolo päättyy, kun

  • henkilölle on merkitty valvontaseuraamus, jonka perusteella oikeuden menettää
  • muu poistumatieto, jolla voimassaolo päätetään.

Lisätietoja:
[email protected]