Tietosuoja-asetuksen vaikutukset sosiaali- ja terveydenhuollon testiammattikortteihin

27.4.2018 14.46
Tiedote

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679, jäljempänä asetus, on hyväksytty 14.4.2016 ja sen vaatimukset tulee saattaa voimaan siirtymäajan päättyessä, 25.5.2018 mennessä. Asetuksen kautta vahvistetaan yksilön oikeuksia ja vapauksia ja toisaalta edistetään EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämistä. Siirtymäaikana organisaatioiden tulee varmistaa, että erilaiset käytännöt vastaavat tietosuoja-asetusta sekä tehdä tarvittavat muutokset. VRK:n ja sen yhteistyökumppaneiden toiminta, henkilötietojen käsittely ja henkilötietoja sisältävien rekisterien pito tulee siis saattaa siirtymäaikana, 25.5.2018 mennessä, asetuksen vaatimusten mukaisiksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon testiammattikorttien henkilötiedot on päivitetty vastaamaan EU tietosuojasäädöksiä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilörekisterin testikannassa. Päivityksen jälkeen testihenkilön henkilötunnuksen loppuosa on 900-sarjassa. Rekisteröintinumero on entinen.

Muutos voi ilmetä kortin henkilötiedoissa, mutta tämä muutos ei vaikuta ammattioikeustietoihin, mikäli ne ovat edelleen testikannassa voimassa.

Muutos ei aiheuta erillisiä toimenpiteitä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille.

Lisätietoja tarvittaessa:

Väestörekisterikeskus Ari Häkli, Asiakkuuspäällikkö, ari.hakli[at]vrk.fi, 0295 535 224
Valvira, Eeva Sallinen, Ylitarkastaja, eeva.sallinen[at]valvira.fi, 0295 209 540