FINEID-määritykset


Dokumentti / julkaisupäivä

FINEID S1 - Electronic ID Application, v3.0 22.11.2016  PDF
FINEID S1 - Electronic ID Application, v2.1 15.03.2004  PDF 
FINEID S1 - Electronic ID Application, Application note 1 *) 05.12.2011  PDF
FINEID S2 - VRK (PRC) CA-model and certificate contents, v3.0 28.12.2016  PDF
FINEID S4-1 - FINEID Implementation profile 1 for Finnish Electronic ID Card, v3.0 22.11.2016  PDF
FINEID S4-1 - FINEID Implementation profile 1 for Finnish Electronic ID Card, v2.1A 21.10.2004  PDF
FINEID S4-2 - FINEID Implementation profile 2 for Organizational Usage, v2.1A 22.10.2004  PDF
FINEID S5 - Directory Specification, v3.0 08.12.2016  PDF
Guidelines for Developing Applications for FINEID card, v1.1 30.06.2003  PDF
Application Note Web Signing, v1.1 31.10.2008  PDF
Application Note Web Signing, v1.0 02.04.2008  PDF

*) Huom. Käytössä 1.3.2011 jälkeen myönnetyissä henkilökorteissa

 

IAS ECC-toimikorttien komentorajapinnan tekninen määritys
Gixel, IAS ECC-toimikorttien komentorajapinnan tekninen määritys, 21.3.2008 IAS ECC v1.0.1

HTML5 and Digital Signatures
Digital signatures in HTML5 applications, 30.6.2015 SCS-signatures_v1.0.1.pdf
(Digital signatures in HTML5 applications, 13.10.2014 SCS-signatures_v1.0.pdf)