Hankearvioinnin tuki

Väestörekisterikeskus tukee valtiovarainministeriötä tietohallintoon liittyvien hankintojen ja hankkeiden ohjauksen ja arviointien valmistelussa ja toimintamallien kehittämisessä.

Tarjoamme myös asiantuntija-apua erityisesti valtion virastoille ja laitoksille hankkeiden suunnittelussa ja toimeenpanossa. Hankearviointi koskee kokonaiskustannuksiltaan yli miljoonan euron hankkeita, joihin sisältyy ICT-kehittämistä.

Lisäksi Väestörekisterikeskus tuottaa ja ylläpitää valtionhallinnon yhteistä hankesalkkujärjestelmää ja vastaa siihen sisältyvien tietojen keräämisestä ja raportoinnin kokoamisesta.

http://vm.fi/hankesalkku