Hankinta-asiakirjat

Väestörekisterikeskuksen julkaisemat hankinta-asiakirjat julkaistaan kohdassa Kirjautumista vaativat sisällöt. Pääsy asiakirjoihin edellyttää kirjautumista. Hankintakohtainen käyttäjätunnus on voimassa kunkin hankinnan tarjouspyyntöajan tai hakemuksen jättämisen määräajan päättymiseen saakka.

Väestörekisterikeskuksen hankinnoissa noudatetaan julkisista hankinnoista annettua lainsäädäntöä, valtion yhteisiä periaatepäätöksiä ja ohjeita sekä viraston omaa hankintastrategiaa. Virasto noudattaa hankinnoissaan tasapuolisuutta, syrjimättömyyttä ja avoimuutta ja sopimuskumppanina on osaava, vastuullinen ja suunnitelmallinen.

kilpailutus