Toukokuu 2016

Hätäkeskuslaitoksen osoitevirheet

Rakennusten osoitetietojen oikeellisuus ja tietojen saatavuus ovat tärkeitä tavoitteita. Viitaten Kuntaliiton sähköpostitiedotteeseen (toukokuussa 2016) hätäkeskusjärjestelmässä olevista osoitevirheistä ja niiden korjaamisesta Väestörekisterikeskus pyytää kuntia huomioimaan, että rakennusten osoite- ja sijaintivirheiden korjaaminen väestötietojärjestelmään on edelleen välttämätöntä ja kuntien lakisääteinen velvollisuus.

Hätäkeskuslaitoksen lisäksi monet kunnille ja kuntalaisille palveluita tuottavat viranomaiset kuten Kela, Verohallinto ja Tilastokeskus saavat ja tulevat jatkossakin saamaan rakennusten osoite- ym. tiedot käyttöönsä väestötietojärjestelmän valtakunnallisen tietopalvelun kautta.

Hädässä olevan henkilön asuinosoite on edelleen hänen asuinrakennuksensa ja huoneistonsa väestötietojärjestelmään merkitty osoite; toisin sanoen väestötietojärjestelmässä oleva henkilön asuinosoite ja hänen asuinrakennuksensa sijaintiosoite hätäkeskusjärjestelmässä eivät saa olla keskenään ristiriitaisia. VRK haluaa tehdä yhteistyötä kuntien, kuntien ohjelmistotoimittajien ja Kuntaliiton kanssa rakennus- ja huoneistotietojen ylläpidon menettelyiden kehittämiseksi ja parantamiseksi.

Väestörekisterikeskus
Tietosisältöyksikkö
Rakennustiedot
rahu.info(at)vrk.fi