Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittäminen

Väestörekisterikeskusta ohjaava valtiovarainministeriö ohjaa julkisen hallinnon tietoturvallisuuden yleistä kehittämistä ja valtionhallinnon tietoturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä, vaatimuksia ja kehittää niihin liittyviä ohjeita. Kehittämisen ja ohjaamisen tueksi valtiovarainministeriö on asettanut Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmä VAHTIn.

Väestörekisterikeskuksen tehtävänä on tukea julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämistä.

Väestörekisterikeskus

  • valmistelee ja kehittää julkisen hallinnon tietoturvallisuutta koskevia menetelmiä, arkkitehtuurikuvauksia, suosituksia ja ohjeita
  • tarjoaa julkisen hallinnon tietoturvallisuutta koskevia asiantuntijapalveluja;
  • kokoaa yleistä tilannekuvaa julkisen hallinnon tietoturvallisuudesta
  • tuottaa ja kehittää digitaalisen turvallisuuden kehittämistehtäviin liittyviä välineitä ja kehitysympäristöjä.