Kuolemien ilmoittaminen

Kuolintiedon ilmoittaminen väestötietojärjestelmään varmistaa sen nopean välittymisen edelleen muiden viranomaisten tarpeisiin.

Sairaala ilmoittaa kuolintiedot henkilöistä, joilla on henkilötunnus.

Kuolintiedot välittyvät myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle oikeuslääkinnän tietojärjestelmästä, johon ne puolestaan välittyvät alueellisten toimistojen kautta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa tietojen oikeellisuudesta ja luotettavuudesta. Mikäli ilmoittaminen ei onnistu tai ilmenee tietojen korjaustarvetta, tehdään muutos maistraateissa.

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee parhaillaan lainsäädäntömuutoksia, jotka mahdollistaisivat kuoleman ilmoittamisen väestötietojärjestelmään heti kun tieto on saatu henkilön kuolemasta, kun tällä hetkellä kuolintieto ilmoitetaan vasta mahdollisen kuolemansyyn tutkimuksen ja hautausluvan saamisen jälkeen. Kuolintiedon nopeampi rekisteröinti väestötietojärjestelmään vähentäisi esimerkiksi Kansaneläkelaitoksen ja eläkelaitosten kuoleman jälkeen maksamien etuuksien takaisinperinnän tarvetta, mikä vähentäisi kustannuksia myös muualla yhteiskunnassa.

Kuolintietojen reaaliaikaisesta ilmoittamisesta saa lisätietoja osoitteesta ilmoitusliikenne@vrk.fi.

 

Kirjasto

Nimi Tiedosto Päivitetty