Muutostietopalvelu

Muutostietopalvelulla asiakkaan rekisterin tiedot pidetään säännöllisesti ajantasaisina. Palvelu soveltuu isoille rekistereille, joiden tiedot ovat päivittäin käytössä. Väestötietojärjestelmän muuttuneet henkilö- ja rakennustiedot päivitetään asiakkaan rekisteriin ennalta sovituin väliajoin, esimerkiksi päivittäin tai viikoittain. Muutostietopalvelu aloitetaan perustietotoimituksella, jolloin asiakkaan rekisteriin päivitetään väestötietojärjestelmästä tarvittavat tiedot.

Väestötietojärjestelmän tiedoista

Väestötietojärjestelmän tiedot eivät ole julkisia. Luvan saajan tulee tutustua myönnetyn tietoluvan ehtoihin ja varmistaa, että väestötietojärjestelmän tietoja käsiteltäessä noudatetaan tietosuojaa ja tietojenkäsittelyn turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten määräyksiä.

Väestötietojärjestelmästä saatuja tietoja ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman Väestörekisterikeskuksen tapauskohtaisesti myöntämää lupaa.

Väestörekisterikeskuksen asiantuntijat neuvovat tietojenluovutuksen periaatteellisissa ja väestötietojärjestelmän tietosisältöön liittyvissä kysymyksissä.

Kysymykset ja muut yhteydenotot voi lähettää osoitteeseen julkishallinto@vrk.fi

Kirjasto