Päivityspalvelu

Päivityspalvelulla asiakkaan rekisterissä olevat henkilö-, rakennus- ja kiinteistötiedot päivitetään ajan tasalle väestötietojärjestelmän tiedoilla. Päivitys tehdään henkilötunnusten tai muiden tunnistetietojen perusteella. Päivityspalvelu on kertaluontoinen, ja se voidaan tehdä tarvittaessa, esimerkiksi kerran vuodessa.

Palvelun tilaaminen

Päivityspalvelun tilaaminen edellyttää Väestörekisterikeskuksen organisaatiolle (julkishallinto) myöntämää tietolupaa ja organisaation sitoutumista luvan ehtoihin.

Tietolupaa haetaan kirjallisesti lomakkeella ja hakemuksessa on kerrottava mm. tietojen käyttötarkoitus. Ennen tietolupahakemuksen tekemistä on hyvä tutustua palveluohjeisiin. Hakemuslomakkeet löytyvät sivun alalaidasta. Tietolupahakemuksen käsittelyaika on noin kaksi viikkoa. Tietolupapäätöksen jälkeen tietojen tekninen toimitus tapahtuu 10 - 20 päivän sisällä.

Oppilaitosten päivitykset

Väestörekisterikeskus on myöntänyt oppilaitoksille toistaiseksi voimassa olevan tietoluvan päivittää opiskelijarekisteriään nykyisten tai entisten opiskelijoiden osalta. Oppilaitoksen ei tarvitse erikseen hakea tietolupaa, vaan päivitys voidaan tilata lähettämällä täytetty tilauslomake ja päivitettävä aineisto suoraan Väestörekisterikeskukselle. Tarkemmat ohjeet ja hintatiedot ovat tilauslomakkeessa, joka löytyy sivun alalaidasta.

Väestötietojärjestelmän tiedoista

Väestötietojärjestelmän tiedot eivät ole julkisia. Luvan saajan tulee tutustua myönnetyn tietoluvan ehtoihin ja varmistaa, että väestötietojärjestelmän tietoja käsiteltäessä noudatetaan tietosuojaa ja tietojenkäsittelyn turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten määräyksiä.

Väestötietojärjestelmästä saatuja tietoja ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman Väestörekisterikeskuksen tapauskohtaisesti myöntämää lupaa.

Väestörekisterikeskuksen asiantuntijat neuvovat tietojenluovutuksen periaatteellisissa ja väestötietojärjestelmän tietosisältöön liittyvissä kysymyksissä.

Kysymykset ja muut yhteydenotot voi lähettää osoitteeseen julkishallinto@vrk.fi