Poiminta- ja analyysipalvelut

Poiminnoilla voidaan väestötietojärjestelmästä saada halutun kohderyhmän osoitteet suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Valitusta kohderyhmästä voidaan poimia halutun kokoinen otos joko tasaväliotannalla tai eri ryhmiä painottaen. Poiminta voidaan kohdentaa myös asiakkaan omaan rekisteriin. Päällekkäisyyksien poisto -palvelu tarjoaa mahdollisuuden poistaa poiminnoista päällekkäiset nimet ja osoitteet ja siten estää moninkertaiset postilähetykset samalle henkilölle tai samaan talouteen. Poiminnan kohderyhmän osoitetietoja ei koskaan luovuteta suoraan asiakkaalle, vaan suoramarkkinointimateriaalin toimittamisen tulee tapahtua kolmannen osapuolen toimesta.

Analysoimalla yrityksen asiakasrekisterin tiedot väestötietojärjestelmän avulla saadaan hyödyllistä lisätietoa oman asiakaskunnan koostumuksesta. Markkinointia ja sen suunnittelua palvelee myös toteutetusta kampanjasta tehty palauteanalyysi. Analyysin tuloksena saatava tilastotieto voidaan tulostaa taulukkoina, grafiikkana tai karttapohjalla.

Yritykset, joille on jo myönnetty toistaiseksi voimassaoleva tietolupa suoramarkkinointipoimintoja varten, voivat tilata tietoluvan mukaisia palveluita kaikilta alla mainituilta yhteistyökumppaneiltamme riippumatta siitä, minkä yhteistyökumppanin kautta tietolupa on haettu.

Poimintojen ja analyysien perusteena voidaan käyttää seuraavia väestötietojärjestelmän muuttujia:

 Henkilöistä:    Rakennuksista:
 • nimeä
 • ikää
 • sukupuolta
 • äidinkieltä
 • osoitetta
 • kotikuntaa
 • ammattia.  

 

               
 • käyttötarkoitusta
 • lämmitystapaa ja -ainetta
 • liittymiä verkostoihin
 • rakennuslupaa
 • sijaintia.

Palvelujen tilaaminen

Väestörekisterikeskuksen yrityksille ja muille yhteisöille suunnatut tietopalvelut tilataan suoraan Väestörekisterikeskuksen yhteistyökumppaneilta, joilta saa myös tarjouksen palvelujen hinnoista. Yhteistyökumppanit ovat:

Bisnode Marketing Oy
PL 136
00521 HELSINKI
Timo Suoninen
Puh. 09 7511 9100 etunimi.sukunimi@bisnode.fi

Fonecta Oy
PL 202
00241 HELSINKI             

Sami Honkanen              GSM 040 647 5292
etunimi.sukunimi@fonecta.com

Posti Oy
Valtakatu 49
53100 LAPPEENRANTA
Paula Mali
GSM 040 868 1135        
etunimi.sukunimi@posti.com

Väestötietojärjestelmän tiedoista

Väestötietojärjestelmän tiedot eivät ole julkisia, ja niiden käyttö edellyttää aina Väestörekisterikeskuksen käyttäjäorganisaatiolle myöntämää tietolupaa sekä käyttäjäorganisaation sitoutumista luvan ehtoihin. Väestörekisterikeskuksen yhteistyökumppanit vastaavat tietoluvan hakemisesta valtakirjalla asiakkaan puolesta. Tietolupahakemuksen käsittelyaika on noin viisi päivää. Tietolupapäätöksen jälkeen tietojen tekninen toimitus tapahtuu yhteistyökumppanin toimesta.

Asiakkaan tulee tutustua myönnetyn tietoluvan ehtoihin ja varmistaa, että Väestötietojärjestelmän tietoja käsiteltäessä noudatetaan tietosuojaa ja tietojenkäsittelyn turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten määräyksiä.

Väestörekisterikeskuksen yhteyshenkilöt neuvovat tietojenluovutuksen periaattellisissa ja väestötietojärjestelmän tietosisältöön liittyvissä kysymyksissä.

Kysymykset ja muut yhteydenotot voi lähettää osoitteeseen yritysasiakkaat@vrk.fi