Poimintapalvelu

Poimintapalvelussa väestötietojärjestelmästä poimitaan halutut kriteerit täyttäviä henkilöitä tai rakennuksia esimerkiksi kyselytutkimusta tai tiedotusta varten. Poimittuja henkilötietoja voidaan hyödyntää myös muun muassa rekisteripohjaisissa tutkimuksissa, joissa väestötietojärjestelmän tietoja liitetään muista lähteistä hankittuihin tietoihin. Valitusta kohderyhmästä voidaan poimia halutun kokoinen otos joko tasaväliotannalla tai eri ryhmiä painottaen.

Poimintaperusteina voidaan käyttää henkilön ominaisuuksia (esimerkiksi ikä, sukupuoli, äidinkieli tai muuttohistoria), aluetta (esimerkiksi postinumero, kunta tai maakunta) ja rakennuksen ominaisuuksia (esimerkiksi käyttötarkoitus tai varusteet).

Palvelun tilaaminen

Poimintapalvelun tilaaminen edellyttää Väestörekisterikeskuksen organisaatiolle (julkishallinto) myöntämää tietolupaa ja organisaation sitoutumista luvan ehtoihin. Tietolupaa haetaan kirjallisesti lomakkeella ja hakemuksessa on kerrottava mm. tietojen käyttötarkoitus. Ennen tietolupahakemuksen tekemistä on hyvä tutustua  palveluohjeisiin. Hakemuslomakkeet löytyvät sivun alalaidasta. Tietolupahakemuksen käsittelyaika on noin kaksi viikkoa. Erityisen vaativien poimintojen osalta käsittelyaika on kolmesta neljään viikkoa. Tietolupapäätöksen jälkeen tietojen tekninen toimitus tapahtuu 10 - 20 päivän sisällä. 

Kuntien rakennus- ja huoneistotiedot

Väestörekisterikeskus on myöntänyt kunnille toistaiseksi voimassa olevan tietoluvan poimintoihin kunnan rakennuksista ja rakennushankkeista. Kunnan ei erikseen tarvitse hakea tietolupaa, vaan kunta voi tilata poiminnan tilauslomakkeella. Tarkemmat tiedot poiminnasta ja sen tilaamisesta ovat tietoluvassa, poimintakuvauksessa ja tilauslomakkeessa, joka löytyy sivuston kirjasto-osiosta. Tilauksen käsittelyaika on noin kaksi viikkoa.

Väestötietojärjestelmän tiedoista

Väestötietojärjestelmän tiedot eivät ole julkisia. Luvan saajan tulee tutustua myönnetyn tietoluvan ehtoihin ja varmistaa, että väestötietojärjestelmän tietoja käsiteltäessä noudatetaan tietosuojaa ja tietojenkäsittelyn turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten määräyksiä.

Väestötietojärjestelmästä saatuja tietoja ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman Väestörekisterikeskuksen tapauskohtaisesti myöntämää lupaa.

Väestörekisterikeskuksen asiantuntijat neuvovat tietojenluovutuksen periaatteellisissa ja väestötietojärjestelmän tietosisältöön liittyvissä kysymyksissä.

Kysymykset ja muut yhteydenotot voi lähettää osoitteeseen julkishallinto@vrk.fi