Poimintapalvelu

Poimintapalvelulla saat väestötietojärjestelmästä henkilö- tai rakennustietoja haluamillasi poimintakriteereillä. Valitusta kohderyhmästä voidaan poimia halutun kokoinen otos joko tasaväliotannalla tai eri ryhmiä painottaen.

Poimintakriteereinä voidaan käyttää

  • Henkilön ominaisuuksia (esimerkiksi ikä, sukupuoli, äidinkieli tai muuttohistoria)
  • Aluetta (esimerkiksi postinumero, kunta tai maakunta)
  • Rakennuksen ominaisuuksia (esimerkiksi käyttötarkoitus tai varusteet)

Palvelusta saatavat tiedot soveltuvat esimerkiksi kyselytutkimusta tai tiedottamista varten. Poimittuja henkilötietoja voidaan hyödyntää myös muun muassa rekisteripohjaisissa tutkimuksissa, joissa väestötietojärjestelmän tietoja liitetään muista lähteistä hankittuihin tietoihin.

Palvelun tilaaminen
Hinnasto
Kuntien ja kuntayhtymien rakennus- ja huoneistotiedot

Huomioithan, että väestötietojärjestelmän tiedot eivät ole julkisia. Tutustu ennen palvelun tilaamista tietojen käytön edellytyksiin.

Lisätietoja:
julkishallinto@vrk.fi