FI SV EN

Kansainvälinen Porvoo-ryhmä tukee sähköisen henkilöllisyyden yleistymistä Euroopassa

Porvoo-ryhmä on kansainvälinen yhteistyöverkosto, jonka päätavoitteena on edistää eri maiden välillä yhteensopivan, PKI-teknologiaan (Public Key Infrastructure) sekä älykortteihin ja sirullisiin henkilökortteihin perustuvan sähköisen henkilöllisyyden toteutumista. Tarkoituksena on auttaa varmistamaan turvallista julkisen ja yksityisen sektorin sähköistä asiointia Euroopassa. Ryhmä edistää myös yhteensopivien varmenteiden ja teknisten määritysten käyttöönottoa, tunnistus- ja autentikointimekanismien vastavuoroista hyväksymistä eri maiden välillä sekä maiden rajat ylittävän online-yhteyden toteutumista hallinnon palveluihin.

Porvoo-ryhmä perustettiin nimensä mukaisesti Porvoossa, Hotelli Haikon Kartanossa, huhtikuussa 2002 EU:n eEurope 2002 -hankkeeseen kuuluneen Smart Card Charterin ja sen alla toimineen Public Identity -hankkeen yhteydessä pidetyssä kansainvälisessä konferenssissa. Yhteisen aloitteen ryhmän perustamiseksi tekivät toinen eEurope Smart Card Charterin puheenjohtajista ja Suomen Väestörekisterikeskuksen ylijohtaja.

Porvoo-ryhmä on kaiken aikaa laajentunut. Valtaosa jäsenistä edustaa oman maansa viranomaisia, mutta työhön on osallistunut myös yritysten sekä Euroopan komission ja YK:n edustajia. Ryhmässä on edustajia jo noin 30:stä Euroopan maasta sekä lisäksi USA:sta, Kanadasta ja Aasiasta. Konferenssien osallistujamäärä on ollut jopa noin 100 henkilöä.

Porvoo-ryhmä on aktiivinen Euroopan tasolla toimiva sähköisen henkilöllisyyden ”etujärjestö”, joka on tunnustettu laajalti merkittäväksi toimijaksi ja keskustelukumppaniksi alan julkisessa keskustelussa.

Kymmenes konferenssi järjestettiin jälleen Porvoossa syksyllä 2006, Suomen EU-puheenjohtajakaudella. Juhlakonferenssi oli yksi puheenjohtajakauden virallisista oheistapahtumista.

Porvoo-ryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa

Ryhmän kaksipäiväisiä konferensseja pidetään mahdollisuuksien mukaan puolen vuoden välein. Konferensseissa kukin isäntämaa esittää laajan, tietoyhteiskuntaa ja sähköistä henkilöllisyyttä koskevan tilannekatsauksen. Lisäksi kuullaan tilannekatsaukset eri osallistujamaista. Konferenssien päätavoitteena on tuoda esiin ”best practices” -kokemuksia PKI-teknologian alueella, esitellä käynnissä olevia PKI-hankkeita, seurata standardisointi- ja biometriikkakehitystä sähköisen henkilöllisyyden alueella ja keskustella EU:n sähköisten allekirjoitusten direktiiviä käsittelevistä tutkimuksista sekä valmistella tarvittaessa lausuntoja ja esityksiä Euroopan komissiolle.

Pysyvä sihteeristö koordinoi ryhmän toimintaa

Porvoo-ryhmän puheenjohtajina toimivat rekisteröintipäällikkö Tuire Saaripuu Väestörekisterikeskuksen Varmennepalvelut-yksiköstä sekä aina ryhmän seuraavan konferenssipaikan isäntämaan järjestelytoimikunnan puheenjohtaja.

Ryhmän pysyvä sihteeristö koostuu Väestörekisterikeskuksen edustajista. Se huolehtii yhteydenpidosta konferenssien välillä ja konferenssien järjestämisestä yhdessä isäntämaan kanssa. Lisäksi sihteeristö huolehtii konferensseihin liittyvästä mediaviestinnästä yhteistyössä isäntämaan kanssa.

Porvoo-ryhmän pysyvä sihteeristö: porvoo.group(at)vrk.fi

Porvoo-ryhmän tunnus käyttöohjeineen sekä ryhmän työskentelyyn liittyvät dokumentit ovat kootusti Porvoo-ryhmän englanninkielisellä sivulla.