Rekisterien päivityspalvelut

Yritysten asiakasrekistereihin voidaan väestötietojärjestelmän avulla päivittää muun muassa henkilöiden muuttuneet nimet ja osoitteet sekä merkitä mahdollinen kuolintieto. Asiakasrekisteri voidaan saattaa ajan tasalle kertapäivityksenä tai pitää jatkuvasti ajantasaisena jatkuvalla päivityksellä. Asiakasrekistereitä päivitettäessä käytetään tunnistusmenetelmiä, joilla varmistetaan rekisteröidyn luotettava tunnistaminen väestötietojärjestelmästä.

Palvelujen tilaaminen

Väestörekisterikeskuksen yrityksille ja muille yhteisöille suunnatut tietopalvelut tilataan suoraan Väestörekisterikeskuksen yhteistyökumppaneilta, joilta saa myös tarjouksen palvelujen hinnoista. Yhteistyökumppanit ovat:

Bisnode Marketing Oy 
PL 136
00521 HELSINKI
Timo Suoninen
Puh. 09 7511 9100 etunimi.sukunimi@bisnode.fi

Fonecta Oy
PL 202
00241 HELSINKI             
Sami Honkanen             
GSM 040 647 5292
etunimi.sukunimi@fonecta.com

Posti Oy
Valtakatu 49
53100 LAPPEENRANTA
Paula Mali
GSM 040 868 1135       
etunimi.sukunimi@posti.com

Väestötietojärjestelmän tiedoista

Väestötietojärjestelmän tiedot eivät ole julkisia, ja niiden käyttö edellyttää aina Väestörekisterikeskuksen käyttäjäorganisaatiolle myöntämää tietolupaa sekä käyttäjäorganisaation sitoutumista luvan ehtoihin. Väestörekisterikeskuksen yhteistyökumppanit vastaavat luvan hakemisesta valtakirjalla asiakkaan puolesta. Tietolupahakemuksen käsittelyaika on noin viisi päivää. Tietolupapäätöksen jälkeen tietojen tekninen toimitus tapahtuu yhteistyökumppanin toimesta.

Asiakkaan tulee tutustua myönnetyn tietoluvan ehtoihin ja varmistaa, että väestötietojärjestelmän tietoja käsiteltäessä noudatetaan tietosuojaa ja tietojenkäsittelyn turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten määräyksiä.

Väestörekisterikeskuksen yhteyshenkilöt neuvovat tietojenluovutuksen periaattellisissa ja väestötietojärjestelmän tietosisältöön liittyvissä kysymyksissä.

Kysymykset ja muut yhteydenotot voi lähettää osoitteeseen yritysasiakkaat@vrk.fi