Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön varmenne

Väestörekisterikeskuksen (VRK) myöntämä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortti on tarkoitettu niille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille, jotka ovat rekisteröityneet sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekistereihin (Terhikki tai Suosikki).

Kirjasto

Nimi Tiedosto Päivitetty
VarmennekuvausSoTe Ammatti_1.1.2017.pdf pdf 29.09.2017