• Behovet av tillfälliga certifikat för hälsovårdsstuderande

  11.6.2018

  Behovet av tillfälliga certifikat för hälsovårdsstuderande har ökat markant. Registreringspunkten bör förbereda sig på ett ökat behov av tillfälliga certifikat för medicine studerande eller nyutexaminerade yrkesutbildad personer inom hälso- och sjukvården. Den senaste tiden har vi särskilt fått frågor om stängandet av certifikat för femte årets studerande.

 • Dataskyddsförordningens effekter för social- och hälsovårdens testyrkeskort

  27.4.2018

  EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679, nedan förordningen, godkändes 14.4.2016 och kraven i den ska bringas i kraft före utgången av övergångsperioden som varar till 25.5.2018. Förordningen stärker individens rättigheter och friheter och samtidigt främjas utvecklingen av EU:s digitala inre marknad. Under övergångstiden ska organisationerna säkerställa att deras förfaringssätt motsvarar dataskyddsförordningen och göra behövliga ändringar. BRC och dess samarbetspartners verksamhet, behandling av personuppgifter och register som innehåller personuppgifter ska således göras förenliga med kraven innan övergångstiden löper ut 25.5.2018.

 • Ny avtalsleverantör för produktionen av Befolkningsregistercentralens certifikatkort

  17.1.2018

  Produktionen av certifikatkort konkurrensutsattes i slutet av 2017. Anbudstävlingen har avslutats och ett beslut har tagits om den nya avtalsleverantören. Tidsfristen för anförande av besvär har gått ut. Till ny leverantör valdes Oberthur Technologies Finland Segenmark Oy.

 • Befolkningsregistercentralen digitaliserar sin service

  13.1.2017

  Befolkningsregistercentralen (BRC) förnyar kommunikationen med den offentliga förvaltningen, företagen och samfunden i februari 2017. Förnyelsen innebär en digitalisering av servicen för tillstånds- och avtalsprocesser mellan BRC och dess organisationskunder.

 • Serviceavbrott på webbplatser 25.10.2016 kl 19.00 - 23.00

  25.10.2016

  Befolkningsregistercentralens webbsidor skall vara ur bruk under tisdagen 25.10.2016 kl 21.00 - 23.00 på grund av tekniska uppdateringar.

 • Arkiverade