Behovet av tillfälliga certifikat för hälsovårdsstuderande

Pressmeddelande 11.6.2018

Behovet av tillfälliga certifikat för hälsovårdsstuderande har ökat markant. Registreringspunkten bör förbereda sig på ett ökat behov av tillfälliga certifikat för medicine studerande eller...

Dataskyddsförordningens effekter för social- och hälsovårdens testyrkeskort

Pressmeddelande 27.4.2018

EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679, nedan förordningen, godkändes 14.4.2016 och kraven i den ska bringas i kraft före utgången av övergångsperioden som varar till 25.5.2018. Förordningen...

Ny avtalsleverantör för produktionen av Befolkningsregistercentralens certifikatkort

Pressmeddelande 17.1.2018

Produktionen av certifikatkort konkurrensutsattes i slutet av 2017. Anbudstävlingen har avslutats och ett beslut har tagits om den nya avtalsleverantören. Tidsfristen för anförande av besvär har...

Befolkningsregistercentralen digitaliserar sin service

Pressmeddelande 13.1.2017

Befolkningsregistercentralen (BRC) förnyar kommunikationen med den offentliga förvaltningen, företagen och samfunden i februari 2017. Förnyelsen innebär en digitalisering av servicen för...

Serviceavbrott på webbplatser 25.10.2016 kl 19.00 - 23.00

Pressmeddelande 25.10.2016

Befolkningsregistercentralens webbsidor skall vara ur bruk under tisdagen 25.10.2016 kl 21.00 - 23.00 på grund av tekniska uppdateringar.