Ny avtalsleverantör för produktionen av Befolkningsregistercentralens certifikatkort

17.1.2018

Produktionen av certifikatkort konkurrensutsattes i slutet av 2017. Anbudstävlingen har avslutats och ett beslut har tagits om den nya avtalsleverantören. Tidsfristen för anförande av besvär har gått ut. Till ny leverantör valdes Oberthur Technologies Finland Segenmark Oy.

Ändringar i ibruktagandet av Befolkningsregistercentralens aktivkort

14.9.2017

Det kommer att göras ändringar i chipet på aktivkort som utfärdas av Befolkningsregistercen-tralen (BRC). I det sammanhanget ändras också förfarandet för att ta i bruk nya aktivkort. Änd-ringarna genomförs med anledning av kraven på hög tillitsnivå enligt eIDAS-förordningen.

Befolkningsregistercentralen digitaliserar sin service

13.1.2017

Befolkningsregistercentralen (BRC) förnyar kommunikationen med den offentliga förvaltningen, företagen och samfunden i februari 2017. Förnyelsen innebär en digitalisering av servicen för tillstånds- och avtalsprocesser mellan BRC och dess organisationskunder.

Serviceavbrott på webbplatser 25.10.2016 kl 19.00 - 23.00

25.10.2016

Befolkningsregistercentralens webbsidor skall vara ur bruk under tisdagen 25.10.2016 kl 21.00 - 23.00 på grund av tekniska uppdateringar.