Behovet av tillfälliga certifikat för hälsovårdsstuderande

11.6.2018 13.19
Pressmeddelande

Behovet av tillfälliga certifikat för hälsovårdsstuderande har ökat markant. Registreringspunkten bör förbereda sig på ett ökat behov av tillfälliga certifikat för medicine studerande eller nyutexaminerade yrkesutbildad personer inom hälso- och sjukvården. Den senaste tiden har vi särskilt fått frågor om stängandet av certifikat för femte årets studerande.

Enligt förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården behåller en nyutexaminerad läkare/tandläkare/farmaceut sina s.k. studeranderättigheter och kan arbeta som yrkesutbildad person i högst 30 dagar efter examen eller högst fram till dess att Valvira beviljar legitimation. BRC stänger yrkescertifikaten på studerandekorten eller andra tidigare yrkescertifikat för de yrkesutbildade personer som legitimeras som läkare/tandläkare/farmaceuter direkt efter legitimeringen på beslut av Valvira och dessa personer ska ansöka om ett nytt kort för sin yrkesrättighet som läkare/tandläkare/farmaceut. De kan beviljas ett reservkort tills det nya yrkeskortet och koderna har kommit. Samma sak gäller medicine studerande vars yrkesrättighet ”900, medicine studerande (4 år)” i Terhikki byts ut mot yrkesrättigheten ”901, medicine studerande (5 år)”.

Uppgifterna i registret över yrkesutbildade personer fungerar så här:

Registret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården kan inte omfatta parallella studeranderättigheter inom samma examen, vilket innebär att rättigheten för en medicine studerande (4 år) upphör automatiskt då

  • det har gått 10 år sedan studierna inleddes
  • ELLER personen har fått rättighet för medicine studerande 5 år som är giltig i registret över yrkesutbildade personer
  • ELLER personen har fått yrkesrättighet som legitimerad läkare i registret över yrkesutbildade personer

rättigheten för en medicine studerande 5 år upphör automatiskt då

  • det har gått 10 år sedan studierna inleddes
  • ELLER personen har fått yrkesrättighet som legitimerad läkare i registret över yrkesutbildade personer

Dessutom upphör giltigheten för vilken yrkesrättighet som helst då

  • personen har antecknats en tillsynspåföljd som leder till förlust av rättigheten
  • övrig uppgift om avlägsnande som avslutar giltigheten.


Mer information:
[email protected]