CA-certifikatet

Du kan ladda ned Befolkningsregistercentralens s.k. certifikatutfärdarens certifikat (Root certificate, CA certificates) från den här sidan genom att klicka på dem. Certifikaten installeras i webbläsaren i förteckningen över tillförlitliga utfärdare.

Med ingående uppgifter om certifikaten hittar du i specifikationen Fineid-S2. Certifikatens hashalgoritmer finns i avsnitt 9.

Av CA-certifikaten på listan finns Befolkningsregistercentralens rotcertifikat alltid på aktivkort. Ett annat befintligt CA-certifikat är korttypsspecifikt. T.ex. ett identitetskort har Statens medborgarcertifikat eller Statens medborgarcertifikat 2014 beroende på när kortet utfärdades.

De certifikat som Befolkningsregistercentralen beviljar är färdigt betrodda i operativsystemen Microsoft Windows, Apple Mac OS och Apple iOS och i de applikationer som stödjer sig på Trust Store för rotcertifikaten i dessa operativsystem.

 

Certifikattyp Certifikatutfärdarens certifikat:
Befolkningsregistercentralens rotcertifikat VRK Gov. Root CA
Statens medborgarcertifikat 2014 VRK Gov. CA for Citizen Qualified Certificates - G2
Statens medborgarcertifikat VRK Gov. CA for Citizen Qualified Certificates
Organisationscertifikat 2014 VRK CA for Qualified Certificates - G2
Organisationscertifikat VRK CA for Qualified Certificates
Servicecertifikat 2016 VRK CA for Service Providers - G3
Servicecertifikat 2014 VRK CA for Service Providers - G2
Servicecertifikat VRK CA for Service Providers
Servicecertifikat för hälsovården VRK CA for Healthcare Service Providers
Yrkescertifikat för hälsovården VRK CA for Healthcare Professionals Qualified Certificates
Servicecertifikat för sosial- och hälsovården VRK CA for Social Welfare and Health Care Service Providers
Tillfälliga certifikat VRK CA for Temporary Certificates
Tillfälliga yrkespersonalcertifikat för hälsovården VRK CA for Healthcare Professionals Temporary Certificates


Installation:

Firefox: Välj "alla användningssyften" för VRK Gov. Root CA. Välj "Trust this CA to identify web sites" för VRK CA for Service Providers. Välj "Trust this CA to identify e-mail users" för övriga CA-certifikat. Godkänn genom att klicka på "OK".