Information om webbplatsen

Information om Befolkningsregistercentralens kundwebbsidan Eevertti

Befolkningsregistercentralens förnyade kundwebbsidan Eevertti togs ibruk i mars 2014.

Vill du lämna kommentarer, frågor och förslag kontakta ämbetsverkets registratorskontor via e-post kirjaamo@vrk.fi. Du kan också använda en färdig blankett och samtidigt välja ämneskategori. Ditt meddelande slussas då enligt ämnesval till den person som handhar ärendet.

Behandling av personuppgifter

Befolkningsregistercentralens kundwebbtjänst Eevertti är öppen för alla. Det krävs dock registreringen för att bläddra mellan några sidor och att få fram och ladda några filer. Personuppgifter, som kan identifiera enskilda användare, samlas inte in om dem, som använder webbtjänsten. E-postadresser eller andra kontaktuppgifter efterfrågas endast ifall man önskar svar på frågor eller respons.

För utveckling av webbplatsen samlar man in statistik information om besöken. Webbsidan skickar en cookie, så att antalet besök kan klarläggas. Statistiska uppgifter om det totala antalet besökare, de populäraste sidorna, tjänstens in- och utgångssidor,användningslandet, besökstiden och webbläsaren som använts samlas in.

Identifieringsuppgifter lagras endast för att säkra det tekniska genomförandet och användningen av webbtjänsten och till stöd för utvecklingen av den.

Vid användning av responsblanketten sparas användarens synliga IP-adress för att underlätta utredningen av eventuella felsituationer som kan uppstå.

Tekniska rekommendationer

När det gäller de vanligaste webbläsarna krävs Internet Explorer 10 och Firefox 23 eller nyare versioner, men också andra moderna webbläsare kan användas om de stöder css- och xhtml-specifikationer. För att funktioner på webbplatsen som bygger på JavaScript ska fungera i din webbläsare måste du se till att JavaScriptfunktionen i webbläsaren är aktiv. Är webbläsaren installerad på att inte tillåta användning av JavaScript, fungerar inte snabbsökning och funktioner Förstora texten/ Förminska texten.

Vi har lagt ut dokument i pdf-form. För att läsa dem behöver du Adobe Acrobat Reader. Ladda ner programmet i din dator här.

Sökning

Du kan hämta de sidor du är intresserad av via menyerna eller söka information via snabbsökning, avancerad sökning eller översikten över webbplatsen. Snabbsökningen går igenom alla sidor och hämtar den teckensträng du skriver ner. Via avancerad sökning kan du begränsa ämnesområdet enligt tid och typ.

Skriv ut sidorna

Nere på sidorna finns en utskriftslänk, som du kan klicka på, om du vill skriva ut själva innehållet utan menyer. Om du vill skriva ut hela sidan med till exempel verktygsfält och menyer, kan du använda webbläsarens utskriftskommando. Då är det bäst att skriva ut på liggande papper.

Länkarna

Länkar till Befolkningsregistercentralens egna webbplats öppnas i samma webbläsarfönster. Vår webbplats kan innehålla länkar till externa webbplatser. Dessa länkar öppnas i ett nytt webbläsarfönster.

Upphovsrätt

Befolkningsregistercentralen eller någon annan instans som nämns i samband med ett dokument har i enlighet med upphovsrättslagen (404/1961) rättigheterna till det material som publiceras på denna webbplats. I frågor som gäller användningen av materialet kan du kontakta ämbetsverkets kommunikationsenhet.

Juridiskt förbehåll

Befolkningsregistercentralens kundwebbsidans ambition är att hålla sidorna uppdaterade. Ämbetsverket ansvarar dock inte för skador som drabbar användaren och som direkt eller indirekt förorsakats av eventuella fel i innehållet på webbplatsen. Inte heller ansvarar Befolkningsregistercentralen för material som har producerats externt och som ämbetsverket har länkar till. Befolkningsregistercentralen ansvarar inte heller för skador som beror på driftsavbrott eller andra tekniska störningar i nätet.