Informationstjänster i e-tjänsterna

För att beställa informationstjänster krävs alltid att organisationen har ett uppgiftstillstånd utfärdat av Befolkningsregistercentralen och att organisationen förbinder sig att iaktta villkoren i tillståndet. Kundorganisationer kan ansöka om tillstånd för informationstjänster via Befolkningsregistercentralens e-tjänst. I alla ansökningar om uppgiftstillstånd ska en redogörelse för användningsändamålet och skyddet av uppgifterna ingå. För att kunna använda BDS-förfrågan krävs dessutom att man ansöker om användarrättigheter för den ansvariga användaren.

Du kan bekanta dig närmare med de olika befolkningsdatatjänsterna och processerna för att ansöka om dem i avsnittet Informationstjänster för offentlig förvaltning och i avsnittet Informationstjänster för företag och sammanslutningar.

Kunder inom offentlig förvaltning kan ansöka om följande uppgiftstillstånd och tjänster i e-tjänsten:

•    Uppgiftstillstånd för BDS-förfrågan
•    Användarrätt som ansvarig användare av BDS-förfrågan
•    Uppgiftstillstånd för BDS-gränssnittet
•    Ansökan och beställning av ändringsdatatjänsten
•    Uppgiftstillstånd för urvals- eller uppdateringstjänsten

Kunder från företag och sammanslutningar kan ansöka om följande uppgiftstillstånd i e-tjänsten:

•    Uppgiftstillstånd för BDS-förfrågan
•    Användarrätt som ansvarig användare av BDS-förfrågan
•    Uppgiftstillstånd för BDS-gränssnittet

Befolkningsregistercentralens uppdateringstjänster och urvals- och analystjänster avsedda för företag och andra sammanslutningar går inte att söka via e-tjänsten, utan de beställs direkt från Befolkningsregistercentralens samarbetspartner. Ytterligare information hittar du i avsnittet Tjänster för uppdatering av register och i avsnittet Urvals- och analystjänster.