Ladda ned kortläsarprogram och testa

Befolkningsregistercentralen erbjuder Fujitsu Ab:s mPollux DigiSign Client -kortläsarprogram avgiftsfritt till alla som använder av BRC utfärdade medborgar- eller organisationscertifikat. För att få användarrättigheter bör du godkänna licensvillkoren när du installerar programmet.

Obs! Uninstall gammal kortläsare software innan installing

Testing av certifikat

Befolkningsregistercentralens testtjänst kan användas med samtliga certifikat som utfärdats av Befolkningsregistercentralen (FINEID). I tjänsten kan du göra en elektronisk signering på prov. Kortläsare och kortläsarprogram (t.ex. mPollux Digisign Client eller motsvarande) skall vara installerade i arbetsstationen innan du testar certifikaten.