Medborgarcertifikat - Certifikatpolicy

Befolkningsregistercentralens medborgarcertifikat finns idag på identitetskortet som utfärdas av polisen. Certifikatet möjliggör identifiering samt kryptering och elektronisk signatur av dokument och e-post. Ett dokument med elektronisk signatur är juridiskt lika bindande och obestridlig som ett som undertecknats för hand. Elektronisk kommunikation med hjälp av medborgarcertifikatet är säkert.