Organisationskort

Befolkningsregistercentralen producerar organisationskort för organisationer och samfund. Organisationskort med certifikat kallas organisationscertifikat.

 

Organisationscertifikatet möjliggör även skapande av i lagen stipulerad obestridlig elektronisk signatur samt autentisering av datanätsanvändare och deras åtkomstbefogenheter. Organisationscertifikatet kan dessutom förses med organisationens e-postadress.

Typiska användningsändamål för organisationscertifikat:

  • inloggning vid arbetsstation, autentisering i organisationens datasystem, t.ex. distansförbindelser (VPN), engångsinloggning (SSO)
  • autentisering i statsförvaltningens interna system och tjänster i samanvändning
  • elektronisk signatur för olika blanketter och ansökningar i olika roller
  • trygg e-post (kryptering av e-post och elektronisk signatur)

Organisationskortens utseende, färger och logo kan formges i enlighet med organisationens allmänna grafiska stil. Organisationskorten kan förses med foto. Korten kan förses med olika skyddsmekanismer, såsom hologram och mikrotryck. Certifikatkorten kan förses med distansavläst åtkomstkontrollteknologi (RFID).

Certifikatkort för hälsovården och den offentliga förvaltningen -broschyren (på finska)

Mer information: varmennemyynti(at)vrk.fi

Organisationskort