Projekt

Befolkningsregistercentralen är med i olika projekt. För tillfället pågår projektet RaKi.