Respons

Med den här blanketten kan du sända synpunkter och kommentarer till Befolkningsregistercentralen om servicens struktur och användning. Välj rubriken från förteckningen. Om du vill att vi svarar till din respons, vänligen bifoga dina kontaktuppgifter. Om du vill ge respons gällande tjänster i andra organisationernas webbsidor, vänligen använd ifrågavarande organisationens responsmöjlighet.

Det här fältet är obligatoriskt. Ärende
Det här fältet är obligatoriskt. Dina synpunkter