Spärrtjänst och rådgivningstjänst

Befolkningsregistercentralen publicerar en spärrlista i samband med registret över beviljade certifikat. På spärrlistan finns de certifikat som spärrats t.ex. på grund av att kortet tappats bort.

Spärrtjänst 

Om certifikatkortet tappas bort eller inte längre behövs ska certifikaten på kortet omedelbart meddelas spärrtjänsten för att förhindra missbruk. Spärrtjänsten är öppen dygnet runt under årets alla dagar:

  • Tfn. 0800 162 622 (gratis från Finland) 
  • Från utlandet +358 800 162 622 (+ den lokala operatörens avgift)


Kundrådgivning

I rådgivningenstjänsten ges stöd för användning av certifikat och rådgivning vid de vanligaste problemen vid ibruktagning, såsom användning och byte av PIN-koder samt upplåsning av en låst PIN-kod.

Om du behöver hjälp kan du ringa servicenumret nedan till Medborgarrådgivingens telefontjänst eller skicka din fråga elektronisk väg.

  • Tfn. 0600 9 6160 (lna/msa)

Telefontjänsten betjänar måndag till fredag kl. 8.00–21.00 och lördagar kl. 9.00–15.00 Tjänsten är stängd söndagar och helger. Kunderna betjänas på finska och svenska.