Terveydenhuollon varmennepalvelut

Väestörekisterikeskuksen ylläpitämä Terveydenhuollon varmennepalvelut on KanTa-palveluiden tukipalvelu, joka mahdollistaa terveydenhuollossa toimivien henkilöiden luotettavan tunnistamisen ja potilasasiakirjojen sekä lääkemääräysten sähköisen allekirjoittamisen. Henkilön vahva sähköinen tunnistaminen on edellytys tietosuojan ja tietoturvan toteutumiselle terveydenhuollon valtakunnallisissa tietojärjestelmäpalveluissa.

Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelut myöntää terveydenhuollon käyttöön tarkoitetut toimikortit ja varmenteet. Terveydenhuollon toimikortteja ovat ammattikortti, henkilöstökortti, toimijakortti ja varakortti. Terveydenhuollon testikortit soveltuvat erilaisten teknisten toiminnallisuuksien testaamiseen.

Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelut tuottaa myös KanTa-palvelujen käytössä tarvittavat palvelinvarmenteet palvelujen antajien ja apteekkien sekä niiden tietoteknisten palvelujen toimittajille.

Vartti-tilaus- ja hallinnointijärjestelmä on tarkoitettu terveydenhuollon toimikorttien ja -varmenteiden sekä varakorttien ja niiden tilapäisvarmenteiden rekisteröintiä, tilausta, tuottamista ja elinkaaren hallintaa varten. Varttia voivat käyttää vain Väestörekisterikeskuksen kouluttamat rekisteröijät. Vartti vaatii erilliset käyttöoikeudet.

Varmennepolitiikat sisältävät kuvaukset Väestörekisterikeskuksen menettelytavoista ja toimintaperiaatteista varmenteita myönnettäessä. Varmennepolitiikka-asiakirjoja ovat varmennepolitiikka, varmennuskäytäntö ja varmennekuvaus.