Tietoa sivustosta

Tietoa Väestörekisterikeskuksen asiakassivustosta Eevertistä

Väestörekisterikeskuksen uudistettu asiakassivusto Eevertti otettiin käyttöön maaliskuussa 2014.

Sivujen sisällöstä voi antaa palautetta Väestörekisterikeskuksen kirjaamoon osoitteella kirjaamo@vrk.fi. Käytettävissä on myös palautelomake, jossa voi valita palautteen aihepiirin. Aihevalinnan perusteella palaute ohjautuu asiaa käsittelevälle asiantuntijalle.

Henkilötietojen käsittely

Väestörekisterikeskuksen asiakassivusto Eevertti on kaikille avoin. Joidenkin sivujen selaaminen, tiedostojen esiin saaminen ja niiden lataaminen edellyttää kirjautumista sivustoon. Sivuston käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen käyttäjä voitaisiin tunnistaa. Sähköpostiosoitetta tai muita yhteystietoja kysytään vain, mikäli kysymyksiin tai palautteeseen halutaan vastausta.

Sivuston kehittämistä varten sen käytöstä kerätään tilastollisia tietoja. Sivusto lähettää evästeen, jotta kävijöiden ja vierailujen määrä voidaan selvittää. Sivujen käytöstä tilastoidaan kokonaiskävijämäärä, suosituimmat sivut, sivustoon sisääntulosivu ja sivustosta poistumissivu, käyttömaa, käyttöaika ja käytetty selain.

Tunnistetiedot talletetaan vain verkkosivuston teknisen toteutuksen ja käytön varmistamiseksi sekä kehittämisen tueksi.

Käytettäessä palautelomaketta tallennetaan käyttäjän ulosnäkyvä IP-osoite mahdollisten virhetilanteiden selvittämisen helpottamiseksi.

Tekniset suositukset

Sivut toimivat yleisistä selainohjelmistoista Internet Explorer 10:llä ja Firefox 23:lla tai näistä uudemmilla selainversioilla, mutta myös muita selaimia voi käyttää, jos ne tukevat css- ja xhtml-määrityksiä. Sivujen toteutuksessa on joiltain osin käytetty JavaScriptiä, jota selaimen on tuettava ja toiminnon tulee olla valittuna aktiiviseksi. Jos JavaScriptin käyttö on estetty selaimen asetuksissa, pikahaku ja Suurenna/ Pienennä-toiminto eivät toimi.

Sivuilla on julkaistu pdf-muotoisia dokumentteja, joiden lukemiseen tarvitaan Adoben Acrobat Reader -lukuohjelma. Lataa ohjelma koneellesi.

Haku

Navigaatiovalikon lisäksi tietoa voi hakea pikahaun, tarkennetun sisältöhaun tai dynaamisen sivukartan avulla. Pikahaku hakee kirjoitettua merkkijonoa kaikilta sivuilta. Tarkennettu haku -lomakkeella voi rajata hakua aihepiirin, ajan ja sivutyypin perusteella.

Sivujen tulostaminen

Sivujen alalaidassa on Tulosta teksti -linkki, jonka avulla saa tulostettua sivun asiasisällön ilman sivun navigaatiota. Jos halutaan tulostaa koko sivunäkymä navigaatioineen, voidaan käyttää selaimen Tulosta-komentoa. Tällöin kannattaa valita vaakatulostussuunta.

Sivuilla olevat linkit

Väestörekisterikeskuksen sivuston sisäiset linkit aukeavat samaan selainikkunaan. Ulkopuoliset linkit avautuvat uuteen selainikkunaan.

Tekijänoikeudet

Oikeudet sivustossa julkaistavaan aineistoon ovat tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti Väestörekisterikeskuksella tai muulla asiakirjan yhteydessä ilmoitetulla tiedontuottajalla. Aineiston käyttöä koskevissa asioissa pyydetään ottamaan yhteys Väestörekisterikeskuksen viestintään.

Oikeudellinen varauma

Väestörekisterikeskuksen asiakassivusto Eevertti pyritään pitämään ajantasaisena. Väestörekisterikeskus ei kuitenkaan vastaa sisällön mahdollisten virheiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Väestörekisterikeskus ei ota myöskään vastuuta niistä ulkopuolisten tuottamista aineistoista, joihin Eevertti-sivuston sivuilta on tehty linkki. Väestörekisterikeskus ei vastaa myöskään tietoverkkojen käyttökatkoista tai muista teknisistä häiriöistä aiheutuvista vahingoista.