Tietoa varmenteista

Väestörekisterikeskuksen varmennejärjestelmä perustuu julkisen avaimen menetelmään (Public Key Infrastructure eli PKI). Henkilön sähköinen tunnistaminen antaa kansalaisille mahdollisuuden turvalliseen, ajasta ja paikasta riippumattomaan ja joustavaan verkkoasiointiin. Järjestelmä mahdollistaa tietosuojan ja tietoturvan toteutumisen, mikä on kansalaisen perusoikeus ja ehdoton edellytys verkkopalveluita tarjoavalle organisaatiolle. Väestörekisterikeskus tarjoaa varmennepalvelujaan paitsi julkisen sektorin myös yksityis- ja järjestösektorin asiointipalvelujen käyttöön.

Kansalaisvarmenteen lisäksi Väestörekisterikeskus tuottaa varmenteita organisaatioille.

Väestörekisterikeskus on tällä hetkellä Suomessa ainoa ns. laatuvarmentaja, joka pystyy tarjoamaan lain vaatimukset täyttäviä ja EU-direktiiviin pohjautuvia yleiseurooppalaisia, korkean tietoturvan ja oikean henkilöllisyyden sisältäviä varmenteita. Kaikki Väestörekisterikeskuksen myöntämät henkilövarmenteet ovat laatuvarmenteita. Väestörekisterikeskus julkaisee myönnetyt varmenteet julkisessa hakemistossa.

Lain vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista mukaisesti Väestörekisterikeskus toimii myös tunnistuspalvelun tarjoajana tuottaessaan varmennepohjaisia tunnistusvälineitä. Laatuvarmentajia ja vahvan sähköisen tunnistuspalvelun tarjoajia valvoo Suomessa Viestintävirasto.