Tietopalvelut viranomaisille ja tutkimuskäyttöön

Väestötietojärjestelmä on tehty erityisesti palvelemaan julkishallinnon tietotarpeita. Viranomaiset saavat väestötietojärjestelmästä aina ajantasaiset henkilötiedot Suomen kansalaisista ja Suomessa vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista sekä tietoa rakennuksista, huoneistoista ja kiinteistöistä. Tämä merkitsee sitä, että esimerkiksi osoitetietoja ei tarvitse ylläpitää useissa viranomaisrekistereissä, vaan väestötietojärjestelmään kertaalleen päivitetyt osoitetiedot ovat kaikkien sitä hyödyntävien viranomaisten käytettävissä.

Julkishallinnossa väestötietojärjestelmän tietoja käytetään esimerkiksi verotukseen, vaalien järjestämiseen, eläkejärjestelmiin, tilastointiin ja tutkimukseen sekä oikeushallintoon ja hallintoviranomaisten tietojärjestelmiin.

Tietojen käytön edellytykset

​Väestötietojärjestelmän tiedot eivät ole julkisia. Niiden käyttö edellyttää aina Väestörekisterikeskuksen käyttäjäorganisaatiolle myöntämää, väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukaista tietolupaa sekä käyttäjäorganisaation sitoutumista tietoluvan ehtoihin. Tietolupaa väestötietojärjestelmän tietojen käyttöön saamiseksi haetaan sähköisesti Väestörekisterikeskuksen verkkoasioinnissa. Keskeinen hakemuksessa selvitettävä asia on tietojen käyttötarkoitus.

Väestötietojärjestelmän tietoja käsiteltäessä on noudatettava tietosuojaa ja tietojenkäsittelyn turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten määräyksiä. Väestötietojärjestelmästä saatuja tietoja ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman Väestörekisterikeskuksen tapauskohtaisesti myöntämää lupaa. Väestötietojärjestelmästä saatuja tietoja saa tallettaa omaan rekisteriin vain, mikäli käyttäjäorganisaatiolla on siihen henkilötietolain tai muun lain mukaan oikeus.

Väestörekisterikeskuksella on oikeus vaatia käyttäjäorganisaatiolta kirjallinen selvitys tietojenkäsittelyn turvallisuuden järjestelyistä mm. silloin, kun tietoja luovutetaan teknisen käyttöyhteyden avulla. Selvitys perustuu lakiin Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista 661/2001 44 §.

Tietojen luovuttamisesta veloitetaan valtiovarainministeriön asetuksella määrätyt palvelukohtaiset maksut. Hinnoittelu perustuu pääsääntöisesti luovutettujen tietoyksiköiden lukumäärään.

Kysymykset ja muut yhteydenotot voi lähettää osoitteeseen julkishallinto@vrk.fi