VTJ-rajapinta

Mikä VTJ-rajapinta on?

VTJ-rajapinnan kautta asiakkaan oma sovellus voi hakea tietoa väestötietojärjestelmästä. Rajapinta toimii ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa.

Tiedot välitetään XML-sanomina WebService – rajapinnan kautta. Järjestelmien väliset yhteydet tunnistetaan palvelinvarmenteilla. Tietojen siirto tapahtuu HTTPS –protokollan mukaisesti TLS-protokollalla salattuna. Palvelinvarmenteen on oltava luotetun tahon myöntämä, sen voi hankkia maksutta myös Väestörekisterikeskukselta.

VTJ-rajapinnan käyttäminen edellyttää, että asiakas sitoutuu palvelun käyttöehtoihin ja täyttää Väestörekisterikeskuksen edellyttämät tietoturvavaatimukset.

Tekninen toteutus

Tiedot välitetään XML-sanomina WebService-rajapinnan kautta. Asiakasjärjestelmän ja väestötietojärjestelmän väliset kysely-yhteydet tunnistetaan palvelinvarmenteita käyttämällä. Tietojen siirto järjestelmien välillä tapahtuu internet-verkon yli HTTPS-protokollan mukaisin ohjauskomennoin varustettuna ja vähimmäisvaatimuksena TSL 1.1 -protokollalla salattuna.

Luvan saajan palvelinvarmenteen on oltava luotetun tahon myöntämä ja sillä on oltava julkisesti saatavilla oleva sulkulistapalvelu. Palvelinvarmenteen voi hankkia maksutta Väestörekisterikeskukselta.

Lisätietoa Väestörekisterikeskuksen palvelinvarmenteesta tästä linkistä.

Hakuehtona voi käyttää joko henkilötunnusta tai rakennustunnusta tai tunnistamalla henkilö esimerkiksi nimellä, syntymäajalla ja kotikunnalla. Kun kansalainen kirjautuu organisaation sähköiseen palveluun sähköisellä henkilökortilla, mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla, henkilön tiedot voidaan hakea väestötietojärjestelmästä varmenteesta saadulla sähköisellä asiointitunnuksella.

Vastauksena saapuvat sanomat määritellään luvansaajan tarvitsemien ja lainsäädännön määrittämien käyttötarkoitusten perusteella.

Rajapintakuvaus, esimerkit sanomakuvauksista sekä katalogit löytyvät sivun alalaidasta.

VTJ-rajapinnan käyttäjätunnus annetaan organisaatiokohtaisena. Luvan saaja vastaa kuitenkin siitä, että jälkikäteen on selvitettävissä käyttäjätasolla, kuka tietoja on katsonut. Organisaatio, jolle oikeus sovelluskyselyyn on annettu, on velvollinen säilyttämään lokitiedot viideltä (5) vuodelta.

VTJ-rajapinnan tuotteet

Rajapinnan välityksellä voidaan luovuttaa lainsäädännön puitteissa väestötietojärjestelmän henkilö- tai muita tietoja luvansaajan tietotarpeiden mukaan. VTJ-rajapinnan tuotteet on jaoteltu käytettävän hakuehdon mukaan esimerkiksi henkilötunnuksella haettaviin tuotteisiin ja rakennustunnuksella tai osoitteella haettaviin rakennustietoja sisältäviin tuotteisiin.

Luovutettavia tietoja voivat olla esimerkiksi henkilötunnuksella haettaessa henkilöiden nimi-, kotikunta-, osoite-, äidinkieli-, edunvalvontatiedot. Rakennustunnuksella haettaessa tuotteena voi olla esimerkiksi rakennuksen tunnistus, jossa välitetään rakennuksen tiedot, kuten sijainti, perustiedot ja ominaisuudet.

Väestötietojärjestelmän tiedoista

Väestötietojärjestelmän tiedot eivät ole julkisia. Luvan saajan tulee tutustua myönnetyn tietoluvan ehtoihin ja varmistaa, että väestötietojärjestelmän tietoja käsiteltäessä noudatetaan myönnettyä tietolupaa, tietosuojaa ja tietojenkäsittelyn turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä sekä viranomaisten määräyksiä.

VTJ-rajapinnassa huomioidaan turvakielto. Lisäksi voidaan huomioida tapauskohtaisesti muut kiellot, esimerkiksi yhteystietojen luovutuskielto otetaan huomioon, mikäli kysely-yhteyttä käytetään yhteystieto- tai vastaavassa palvelussa.

Väestötietojärjestelmästä saatuja tietoja ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman Väestörekisterikeskuksen tapauskohtaisesti myöntämää lupaa.

Väestörekisterikeskuksen asiantuntijat neuvovat tietojenluovutuksen periaatteellisissa ja väestötietojärjestelmän tietosisältöön liittyvissä kysymyksissä.

Palvelun hakeminen ja käyttöönotto

VTJ-rajapinnan käyttö edellyttää tietolupaa

Tietojen luovutuspäätökset sovelluksella saatavista tiedoista ja sovelluksen käytön ehdoista tekee Väestörekisterikeskus. Rajapinnan käyttöönotto edellyttää Väestörekisterikeskuksen organisaatiolle myöntämää tietolupaa ja organisaation sitoutumista luvan ehtoihin. Tietoluvassa on määritelty luvan saajalle myönnetyt tietoryhmät, tietojen käyttötarkoitus sekä muut tarpeelliset ehdot.

Tietolupaa haetaan Väestörekisterikeskuksen verkkoasionnissa. Väestötietojärjestelmän tietojen luovutuksen edellytyksenä on vaatimus tietojen käytön tarpeellisuudesta ja hyväksytty käyttötarkoitus. Lainsäädäntö ja tietosuojasäännökset ohjaavat sitä, mitä tietoja voidaan kyseessä olevaan toimintaan luovuttaa.

Hakemuksessa on esitettävä selvitys tietojen käyttötarkoituksesta sekä perustelut haettujen tietoryhmien osalta. Tietoluvan hakemisen yhteydessä organisaation on tarvittaessa annettava myös erillinen tietoturvaselvitys. Tietoturvaselvitys tarkoittaa selvitystä tietojen käytöstä ja suojauksesta. Selvitys tietojen suojauksesta -lomake löytyy sivun alalaidasta.

Ennen hakemuksen jättämistä organisaation on hyvä käydä neuvotteluja Väestörekisterikeskuksen asiantuntijoiden kanssa tietojen luovutuksen edellytyksistä ja vaatimuksista sekä organisaation tarpeista luovutettaville tiedoille, jotta saadaan selvitettyä organisaatiolle sopiva tuote ja edellytykset tietojen luovutukselle.

Tietolupahakemuksen käsittelyaika on noin kolme (3) kuukautta. Käsittelyaika sisältää myös hakemuksen täydennyspyynnöt, neuvottelut ja teknisen järjestelmän arvioinnin.

Tietolupaprosessin käynnistämiseksi ota yhteys Väestörekisterikeskukseen, puh. 0295 535 001/Vaihde/Tietopalvelut, yksityissektorin sovelluskyselyt tai yritysasiakkaat@vrk.fi.

Hakemuslomakkeet löytyvät sivun alalaidasta.

Palvelun käyttöönotto ja muutoksista ilmoittaminen

Ennen palvelun käyttöönottoa tietoluvan saajan tulee hyväksyä tietoluvan ehdot ja sitoutua noudattamaan niitä. Tilaus-/sitoumuslomake toimitetaan myönnetyn tietoluvan liitteenä.

Testauksen voi aloittaa vasta tietoluvan myöntämisen jälkeen.

Väestötietojärjestelmän tietoja saa käyttää ainoastaan niissä tehtävissä, jotka on ilmoitettu käyttöoikeutta haettaessa ja joiden käyttöä varten tietojen käyttöoikeus on myönnetty.

Muutoksista tietojen käyttäjäorganisaatiossa tai sen toiminnassa, tietojen käyttötarkoituksessa tai tietojen käsittelyn teknisessä toteutuksessa on ilmoitettava viipymättä Väestörekisterikeskukselle.

Palvelun hinnoittelu

Palvelun hinnoittelu perustuu Väestörekisterikeskuksen voimassa olevaan hinnastoon. Rajapinnan tuotteet on jaettu eri hintaluokkiin riippuen asiakkaalle väestötietojärjestelmästä luovutettavien tietojen laajuudesta. Räätälöityjen ja uusien tuotteiden osalta asiakkaalta veloitetaan tuotteen kehittämiskustannukset erikseen.

Hinnastoon voi tutustua tarkemmin sivun alalaidassa.

Väestörekisterikeskuksen Tietopalvelut vastaa väestötietojärjestelmän käyttöön liittyviin kysymyksiin, puh. 0295 535 001/Vaihde/Tietopalvelut, yksityissektorin rajapinta. Liiketaloudellisten toimijoiden kysymykset ja muut yhteydenotot voi lähettää osoitteeseen yritysasiakkaat@vrk.fi