VTJkysely

VTJkysely on selainkäyttöinen, reaaliaikainen palvelu, jonka avulla käyttäjät voivat hakea tarvitsemiaan väestötietojärjestelmän tietoja. VTJkyselystä löytyvät kaikki väestötietojärjestelmään kirjatut henkilö-, rakennus- ja kiinteistötiedot. Palvelu on toiminnassa ympäri vuorokauden.

Palvelun tilaaminen

VTJkyselyn käyttöönottoon vaadittavaa tietolupaa haetaan Väestörekisterikeskukselta. Tietolupahakemuksessa on ilmoitettava haettavien tietojen käyttötarkoitus ja hakemuksen yhteydessä on annettava selvitys tietojen käytöstä ja suojauksesta. Hakemuslomakkeet löytyvät sivun alalaidasta.Tietolupahakemuksen käsittelyaika on noin kolme viikkoa. Käsittelyaika sisältää myös hakemuksen täydennyspyynnöt ja mahdollisen teknisen järjestelmän arvioinnin.

Kun tietolupa on myönnetty, hakee luvan saaja Väestörekisterikeskukselta VTJkyselyn vastuukäyttäjän oikeuksia nimeämälleen henkilölle. Vastuukäyttäjä saa Väestörekisterikeskukselta henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluun, jonka jälkeen hän voi hakea muille organisaationsa käyttäjille henkilökohtaisia kyselykäyttöoikeuksia suoraan sovelluksen kautta. Tämän jälkeen on VTJkysely-palvelu luvan saajan käytettävissä.

Väestötietojärjestelmän tiedoista

Väestötietojärjestelmän tiedot eivät ole julkisia, ja niiden käyttö edellyttää aina Väestörekisterikeskuksen käyttäjäorganisaatiolle (yritys tai muu yhteisö) myöntämää tietolupaa sekä käyttäjäorganisaation sitoutumista luvan ehtoihin.

Luvan saajan tulee tutustua myönnetyn tietoluvan ehtoihin ja varmistaa, että väestötietojärjestelmän tietoja käsiteltäessä noudatetaan tietosuojaa ja tietojenkäsittelyn turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten määräyksiä.

Väestötietojärjestelmästä saatuja tietoja ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman Väestörekisterikeskuksen tapauskohtaisesti myöntämää lupaa.

Väestörekisterikeskuksen asiantuntijat neuvovat tietojenluovutuksen periaatteellisissa ja väestötietojärjestelmän tietosisältöön liittyvissä kysymyksissä.

Kysymykset ja muut yhteydenotot voi lähettää osoitteeseen yritysasiakkaat@vrk.fi