Varakortti

Varakorttia käytetään silloin, kun organisaatiokortti  on rikkoutunut tai ei ole muista syistä työntekijällä käytettävissä. Varakortille ladataan online-yhteydellä tilapäisvarmenne, joka sisältää kortinhaltijan tiedot. Tilapäisvarmenteiden tietosisältö vastaa tuotantokäytössä olevien korttien varmenteiden tietosisältöä.

Kirjasto

Nimi Tiedosto Päivitetty
Varm.kuvaus tilapäisvarmene 1.1.2017.pdf pdf 29.09.2017