DigiSign-kortinlukijaohjelmistosta uusi versio (4.0.16)

Tiedote 18.6.2018

VRK on julkaissut DigiSign-kortinlukijaohjelmistosta uudet versiot (4.0.16)

TH-opiskelijoiden tilapäisvarmenteiden tarve

Tiedote 11.6.2018

Terveydenhuollon opiskelijoiden tilapäisvarmenteiden tarve on kasvanut kriittisesti. Varautukaa rekisteröintipisteissä lisääntyneeseen lääketieteen opiskelijoiden tai vastavalmistuneiden...

Verkkoasiointi toimii jälleen

Tiedote 25.5.2018

Väestörekisterikeskuksen organisaatioasiakkaille suunnatussa verkkoasioinnissa (asiointi.vrk.fi) ollut tilapäinen häiriö on ohi ja sivusto toimii jälleen normaalisti.

Verkkoasioinnissa tilapäinen häiriö

Tiedote 25.5.2018

Väestörekisterikeskuksen organisaatioasiakkaille suunnatussa verkkoasioinnissa (asiointi.vrk.fi) on tilapäinen häiriö.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja muutokset varmennepalvelusopimuksiin

Tiedote 4.5.2018

EU:n yleinen tietosuoja-asetus hyväksyttiin 14.4.2016 ja sen vaatimukset tulee saattaa voimaan siirtymäaikana 25.5.2018 mennessä. Siirtymäaikana organisaatioiden tulee varmistaa, että niiden...

Tietosuoja-asetuksen vaikutukset sosiaali- ja terveydenhuollon testiammattikortteihin

Tiedote 27.4.2018

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679, jäljempänä asetus, on hyväksytty 14.4.2016 ja sen vaatimukset tulee saattaa voimaan siirtymäajan päättyessä, 25.5.2018 mennessä. Asetuksen kautta...

Kansalaisvarmenteiden sulkulista vanheni 7.4.2018 klo 9:36

Tiedote 10.4.2018

Häiriötilanne alkoi 7.4.2018 klo 9:36 ja päättyi 7.4.2018 klo 10:12.

Digitaalinen toimintaympäristö tuo mukanaan uusia uhkia – hallittu riskinotto on avain onnistumiseen

Tiedote 21.3.2018

Riskienhallinnan merkitys korostuu toimintaympäristön muuttuessa ja digitalisoituessa. Kun riskienhallinta on luonnollinen osa johtamisjärjestelmää ja jokapäiväistä tekemistä, voivat riskit kääntyä...

Anna palautetta uudesta beta.yhteinentieto.fi-sivustosta – kaikki Juhtan toiminta samassa osoitteessa

Tiedote 12.3.2018

Uusi beta.yhteinentieto.fi-sivusto kokoaa yhteen kaiken julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan eli Juhtan toiminnan. Sivusto tukee julkisen hallinnon tietohallinnon strategista...

Rajapyykki on rikkoutunut – yli miljoona voimassaolevaa toimikorttia

Tiedote 2.3.2018

Väestörekisterikeskuksen myöntämien voimassaolevien henkilövarmenteiden lukumäärä ylitti tammikuussa miljoonan rajan ja niitä on käytössä jo noin 1 003 870 kappaletta. Varmenteet ovat käytössä...

Osakehuoneistojen tiedot uuteen rekisteriin vuodesta 2019 alkaen

Tiedote 1.3.2018

Ensi vuonna Suomessa otetaan käyttöön sähköinen osakehuoneistorekisteri, jonne kerätään vähitellen kattavat tiedot asunto-osakkeiden omistuksista ja panttauksista.

Anna palautetta uusista IT-hankintojen yleisistä sopimusehdoista (JHS 166 JIT 2015) – päivitetty tietosuojan osalta

Tiedote 19.2.2018

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) ja sen alainen asiantuntijajaosto pyytävät palautetta suositusluonnoksesta JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot...

Väestörekisterikeskuksen toimikorttituotannon uusi sopimustoimittaja on valittu

Tiedote 17.1.2018

Toimikorttien tuotannon tarjouskilpailu järjestettiin loppuvuonna 2017. Tarjouskilpailu ja sen valitusaika on päättynyt. Uudeksi toimittajaksi valittiin Oberthur Technologies Finland Segenmark Oy.

Organisaatioiden varakorteissa käytön estänyt häiriö 16.1.2018 klo 7.01-8.41

Tiedote 16.1.2018

Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluissa on ollut organisaatiokorttien varakorttien (VRK CA for Temporary Certificates) käytön estänyt häiriö 16.1.2018 klo 7.01 –8.41

Digisign-kortinlukijaohjelmistosta uusi versio (4.0.14)

Tiedote 24.11.2017

VRK on julkaissut Digisign-kortinlukijaohjelmistosta uudet versiot (4.0.14)

Väestörekisterikeskus (VRK) hakee yksityissektorin tietopalvelujen yhteistyökumppaneita

Tiedote 17.11.2017

Haku koskee huhtikuussa 2018 alkavia yhteistyökumppanisopimuksia.

Aktivointitunnusluvun käyttöönotto Sote-korteissa

Tiedote 10.10.2017

Väestörekisterikeskus kehittää varmennepalvelutuotteitaan EU eIDAS-asetuksen vaatimusten johdosta. VRK ottaa käyttöön eIDAS-asetuksessa tarkoitetun korkean varmuustason korttituotteissa...

Sosiaali-ja terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat nyt uusia ammattikortin voimassa olevalla ammattikortilla sähköisen palvelun kautta ja tilata uuden ammattikortin suoraan kotiosoitteeseen

Tiedote 16.5.2017

Sosiaali – ja terveydenhuollon ammattihenkilö voi tunnistautua WebVarttiin voimassa olevalla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortilla ja tilata kuvattoman tai kuvallisen ammattikortin suoraan...

Digisign-kortinlukijaohjelmistosta uusi versio (4.0.12)

Tiedote 14.3.2017

VRK on julkaissut Digisign-kortinlukijaohjelmistosta uuden version (4.0.12)

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat itse uusia ammattikortin voimassa olevalla ammattikortilla sähköisen palvelun kautta

Tiedote 27.1.2017

Sosiaali – ja terveydenhuollon ammattihenkilö voi tunnistautua WebVarttiin voimassa olevalla kuvattomalla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortilla ja tilata kuvattoman ammattikortin johonkin...

VRK digitalisoi asiointipalvelunsa

Tiedote 13.1.2017

Väestörekisterikeskus uudistaa julkishallinnon, yritysten ja yhteisöjen kanssa tehtävää asiointia helmikuussa 2017. Uudistuksessa sähköistetään VRK:n ja sen organisaatioasiakkaiden välinen asiointi...

Vastaukset kysymyksiin on julkaistu

Tiedote 17.11.2016

Löydät vastaukset kohdasta kirjautumista vaativat sisällöt sisäinen verkkopalvelu.

Sisäinen verkkopalvelu - hankintailmoitus on julkaistu

Tiedote 25.10.2016

Väestörekisterikeskuksen hankintaa koskeva hankintailmoitus on julkaistu EU-laajuisesti ja Hilma-ilmoituskanavassa (hankintailmoitukset.fi).

Sivustolla huoltokatko 25.10.2016 klo 19.00 - 23.00

Tiedote 25.10.2016

Väestörekisterikeskuksen asiakassivustolle tehdään huoltotoimenpiteitä tiistaina 25.10.2016 klo 21.00 - 23.00, jolloin sivusto on pois käytöstä. Lisäksi sivustolla esiintyy käyttökatkoksia klo...

Väestörekisterikeskus hakee tietopalvelujen yksityissektorin yhteistyökumppaneita

Tiedote 24.10.2016

Väestörekisterikeskus (VRK) pyytää osallistumishakemuksia tietopalvelujen yhteistyökumppaneiden hakumenettelyyn. Väestötietojärjestelmän tietopalvelujen yhteistyökumppaniksi voivat hakea kaikki,...

Tarjouspyyntö 1710/2400/16

Tiedote 3.10.2016

Väestörekisterikeskus on julkaissut vastaukset kysymyksiin.

ETL- ja BI –ohjelmistovälineiden hankinnan korjausilmoitus on julkaistu

Tiedote 23.9.2016

Korjausilmoitus tarjouspyyntöön 1710/2400/16 on julkaistu 22.9.2016 Hilmassa.

ETL- ja BI –ohjelmistovälineiden hankinta

Tiedote 22.9.2016

Väestörekisterikeskus tekee korjausilmoituksen tarjouspyyntöön nro 1710/2400/16.

Terveydenhuollon varmennepalvelut laajenevat sosiaali- ja terveydenhuollon varmennepalveluiksi

Tiedote 21.9.2016

Sote-ammattikorttien myöntäminen alkaa tammikuussa 2017

Automaattinen asiasanoituspalvelu

Tiedote 13.9.2016

Vastaukset kysymyksiin on julkaistu.

ETL- ja BI-ohjelmistovälineiden hnkinta

Tiedote 6.9.2016

Vastaukset kysymyksiin on julkaistu.

Hankinta automaattisesta asiasanoituspalvelusta on julkaistu

Tiedote 26.8.2016

Väestörekisterikeskuksen hankintaa koskeva hankintailmoitus on julkaistu EU-laajuisesti ja Hilma-ilmoituskanavassa (hankintailmoitukset.fi).

Digisign-kortinlukijaohjelmistosta uusi versio (4.0.8)

Tiedote 18.8.2016

VRK on julkaissut Digisign-kortinlukijaohjelmistosta uuden version (4.0.8).

Hankintailmoitus ETL- JA BI –ohjelmistovälineiden hankinnasta on julkaistu

Tiedote 10.8.2016

Väestörekisterikeskuksen hankintaa koskeva hankintailmoitus on julkaistu Hilma-ilmoituskanavassa (hankintailmoitukset.fi) ja EU-laajuisesti.

Katko rekisterinpitäjäsopimusten, rakennustietojen ilmoituslupien ja käyttöoikeuksien käsittelyssä heinäkuussa

Tiedote 14.6.2016

Rekisterinpitäjäsopimusten solmimisessa ja rakennustietojen ilmoituslupien myöntämisessä on katko heinäkuun ajan. Sama koskee VTJ-ylläpitorajapinnan käyttäjäoikeuksien myöntämisiä ja...

Katko VTJ-ylläpitokäyttöliittymän ja VTJ-ylläpitorajapinnan käytössä 10.-13.6.2016

Tiedote 7.6.2016

Perjantaina 10.6.2016 suljetaan rakennustietojen VTJ-ylläpitokäyttöliittymä klo 21:00 ja VTJ-ylläpitorajapinta klo 23:00. Palvelut ovat käytössä taas normaalisti maanantaina 13.6.2016 klo 6:30.

Tietopyyntö IT-asiantuntijapalvelujen puitejärjestelyyn liittyen on julkaistu

Tiedote 30.5.2016

Väestörekisterikeskus on julkaissut IT-asiantuntijapalvelujen puitejärjestelyyn liittyvän tietopyynnön. Tietopyyntö on julkaistu EU-laajuisesti ja Hilma-ilmoituskanavassa (hankintailmoitukset.fi).

Varmennehakemistopalvelujen DNS-muutos 30.5.2016

Tiedote 11.5.2016

Tietohallinnolle sekä tietojärjestelmien ylläpitäjille: muutos koskee Internetissä saatavilla olevaa VRK:n hakemistopalvelua. Hakemistossa julkaistaan VRK:n myöntämät varmenteet ja sulkulistat.

Rakennusten osoitetiedot avoimena datana

Tiedote 29.4.2016

Väestörekisterikeskus on avannut rakennusten osoitetiedot avoimena datana Avoindata.fi-palvelussa.

Digisign-kortinlukijaohjelmistosta uusi versio (4.0.4)

Tiedote 22.3.2016

VRK on julkaissut Digisign-kortinlukijaohjelmistosta uuden version (4.0.4).

Yritys- ja yhteisötiedot päivitetty väestötietojärjestelmään

Tiedote 6.3.2016

Väestötietojärjestelmään on ladattu 30.3.2016 uusimmat Väestörekisterikeskuksen Tilastokeskukselta saamat yritys- ja yhteisötiedot.