DigiSign-kortinlukijaohjelmistosta uusi versio (4.0.16)

18.6.2018

VRK on julkaissut DigiSign-kortinlukijaohjelmistosta uudet versiot (4.0.16)

TH-opiskelijoiden tilapäisvarmenteiden tarve

11.6.2018

Terveydenhuollon opiskelijoiden tilapäisvarmenteiden tarve on kasvanut kriittisesti. Varautukaa rekisteröintipisteissä lisääntyneeseen lääketieteen opiskelijoiden tai vastavalmistuneiden terveydenhuollon ammattilaisten tilapäisvarmenteiden tarpeeseen. Viime aikoina on tullut kyselyjä etenkin 5:nnen vuoden opiskelijoiden varmenteiden sulkeutumiseen liittyen.

Verkkoasiointi toimii jälleen

25.5.2018

Väestörekisterikeskuksen organisaatioasiakkaille suunnatussa verkkoasioinnissa (asiointi.vrk.fi) ollut tilapäinen häiriö on ohi ja sivusto toimii jälleen normaalisti.

Verkkoasioinnissa tilapäinen häiriö

25.5.2018

Väestörekisterikeskuksen organisaatioasiakkaille suunnatussa verkkoasioinnissa (asiointi.vrk.fi) on tilapäinen häiriö.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja muutokset varmennepalvelusopimuksiin

4.5.2018

EU:n yleinen tietosuoja-asetus hyväksyttiin 14.4.2016 ja sen vaatimukset tulee saattaa voimaan siirtymäaikana 25.5.2018 mennessä. Siirtymäaikana organisaatioiden tulee varmistaa, että niiden käytännöt vastaavat tietosuoja-asetusta. VRK:n ja sen yhteistyökumppaneiden toiminta, henkilötietojen käsittely ja henkilötietoja sisältävien rekisterien pito tulee siis saattaa 25.5.2018 mennessä asetuksen vaatimusten mukaisiksi.

Tietosuoja-asetuksen vaikutukset sosiaali- ja terveydenhuollon testiammattikortteihin

27.4.2018

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679, jäljempänä asetus, on hyväksytty 14.4.2016 ja sen vaatimukset tulee saattaa voimaan siirtymäajan päättyessä, 25.5.2018 mennessä. Asetuksen kautta vahvistetaan yksilön oikeuksia ja vapauksia ja toisaalta edistetään EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämistä. Siirtymäaikana organisaatioiden tulee varmistaa, että erilaiset käytännöt vastaavat tietosuoja-asetusta sekä tehdä tarvittavat muutokset. VRK:n ja sen yhteistyökumppaneiden toiminta, henkilötietojen käsittely ja henkilötietoja sisältävien rekisterien pito tulee siis saattaa siirtymäaikana, 25.5.2018 mennessä, asetuksen vaatimusten mukaisiksi.

Kansalaisvarmenteiden sulkulista vanheni 7.4.2018 klo 9:36

10.4.2018

Häiriötilanne alkoi 7.4.2018 klo 9:36 ja päättyi 7.4.2018 klo 10:12.

Digitaalinen toimintaympäristö tuo mukanaan uusia uhkia – hallittu riskinotto on avain onnistumiseen

21.3.2018

Riskienhallinnan merkitys korostuu toimintaympäristön muuttuessa ja digitalisoituessa. Kun riskienhallinta on luonnollinen osa johtamisjärjestelmää ja jokapäiväistä tekemistä, voivat riskit kääntyä myös mahdollisuuksiksi ja auttaa organisaatiota onnistumaan. Valtiovarainministeriön järjestämässä seminaarissa 12.3. paneuduttiin riskienhallinnan merkitykseen erilaisissa organisaatioissa valtionhallinnossa sekä kunnallisella että yksityisellä sektorilla.

Anna palautetta uudesta beta.yhteinentieto.fi-sivustosta – kaikki Juhtan toiminta samassa osoitteessa

12.3.2018

Uusi beta.yhteinentieto.fi-sivusto kokoaa yhteen kaiken julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan eli Juhtan toiminnan. Sivusto tukee julkisen hallinnon tietohallinnon strategista ohjaamista ja koordinointia sekä edistää julkisten palvelujen saatavuutta, tehokkuutta ja laatua tasapuolisesti koko maassa.

Rajapyykki on rikkoutunut – yli miljoona voimassaolevaa toimikorttia

2.3.2018

Väestörekisterikeskuksen myöntämien voimassaolevien henkilövarmenteiden lukumäärä ylitti tammikuussa miljoonan rajan ja niitä on käytössä jo noin 1 003 870 kappaletta. Varmenteet ovat käytössä Väestörekisterikeskuksen myöntämissä organisaatio- ja sote-korteissa sekä poliisin ja ulkoministeriön myöntämissä henkilökorteissa. Henkilökortteja on haettu alkuvuodesta paljon ja pelkästään tammikuussa 2018 hakemuksia tuli ennätykselliset 20 450 kappaletta.

Osakehuoneistojen tiedot uuteen rekisteriin vuodesta 2019 alkaen

1.3.2018

Ensi vuonna Suomessa otetaan käyttöön sähköinen osakehuoneistorekisteri, jonne kerätään vähitellen kattavat tiedot asunto-osakkeiden omistuksista ja panttauksista.

Anna palautetta uusista IT-hankintojen yleisistä sopimusehdoista (JHS 166 JIT 2015) – päivitetty tietosuojan osalta

19.2.2018

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) ja sen alainen asiantuntijajaosto pyytävät palautetta suositusluonnoksesta JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2015).

Väestörekisterikeskuksen toimikorttituotannon uusi sopimustoimittaja on valittu

17.1.2018

Toimikorttien tuotannon tarjouskilpailu järjestettiin loppuvuonna 2017. Tarjouskilpailu ja sen valitusaika on päättynyt. Uudeksi toimittajaksi valittiin Oberthur Technologies Finland Segenmark Oy.

Organisaatioiden varakorteissa käytön estänyt häiriö 16.1.2018 klo 7.01-8.41

16.1.2018

Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluissa on ollut organisaatiokorttien varakorttien (VRK CA for Temporary Certificates) käytön estänyt häiriö 16.1.2018 klo 7.01 –8.41

Digisign-kortinlukijaohjelmistosta uusi versio (4.0.14)

24.11.2017

VRK on julkaissut Digisign-kortinlukijaohjelmistosta uudet versiot (4.0.14)

Väestörekisterikeskus (VRK) hakee yksityissektorin tietopalvelujen yhteistyökumppaneita

17.11.2017

Haku koskee huhtikuussa 2018 alkavia yhteistyökumppanisopimuksia.

Aktivointitunnusluvun käyttöönotto Sote-korteissa

10.10.2017

Väestörekisterikeskus kehittää varmennepalvelutuotteitaan EU eIDAS-asetuksen vaatimusten johdosta. VRK ottaa käyttöön eIDAS-asetuksessa tarkoitetun korkean varmuustason korttituotteissa aktivointitunnuslukuun perustuvan kortin käyttöönottoprosessin.

Väestörekisterikeskuksen toimikorttien käyttöönotto muuttuu

14.9.2017

Väestörekisterikeskuksen (VRK) myöntämän toimikortin siruun on tulossa muutoksia. Uusien toimikorttien myötä kortin käyttöönotto muuttuu. Muutos toteutetaan eIDAS-regulaation korkean varmuustason välineille asetettujen vaatimusten johdosta. Muutokset koskevat ensi vaiheessa Sote-henkilöstö- ja toimijakorttia, mutta myöhemmin myös muita VRK:n myöntämiä toimikortteja.

Sosiaali-ja terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat nyt uusia ammattikortin voimassa olevalla ammattikortilla sähköisen palvelun kautta ja tilata uuden ammattikortin suoraan kotiosoitteeseen

16.5.2017

Sosiaali – ja terveydenhuollon ammattihenkilö voi tunnistautua WebVarttiin voimassa olevalla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortilla ja tilata kuvattoman tai kuvallisen ammattikortin suoraan kotiosoitteeseen tai vaihtoehtoisesti johonkin julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteröintipisteeseen.

Digisign-kortinlukijaohjelmistosta uusi versio (4.0.12)

14.3.2017

VRK on julkaissut Digisign-kortinlukijaohjelmistosta uuden version (4.0.12)

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat itse uusia ammattikortin voimassa olevalla ammattikortilla sähköisen palvelun kautta

27.1.2017

Sosiaali – ja terveydenhuollon ammattihenkilö voi tunnistautua WebVarttiin voimassa olevalla kuvattomalla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortilla ja tilata kuvattoman ammattikortin johonkin julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteröintipisteeseen.

VRK digitalisoi asiointipalvelunsa

13.1.2017

Väestörekisterikeskus uudistaa julkishallinnon, yritysten ja yhteisöjen kanssa tehtävää asiointia helmikuussa 2017. Uudistuksessa sähköistetään VRK:n ja sen organisaatioasiakkaiden välinen asiointi keskeisimpien lupa- ja sopimusprosessien osalta.

Vastaukset kysymyksiin on julkaistu

17.11.2016

Löydät vastaukset kohdasta kirjautumista vaativat sisällöt sisäinen verkkopalvelu.

Sisäinen verkkopalvelu - hankintailmoitus on julkaistu

25.10.2016

Väestörekisterikeskuksen hankintaa koskeva hankintailmoitus on julkaistu EU-laajuisesti ja Hilma-ilmoituskanavassa (hankintailmoitukset.fi).

Sivustolla huoltokatko 25.10.2016 klo 19.00 - 23.00

25.10.2016

Väestörekisterikeskuksen asiakassivustolle tehdään huoltotoimenpiteitä tiistaina 25.10.2016 klo 21.00 - 23.00, jolloin sivusto on pois käytöstä. Lisäksi sivustolla esiintyy käyttökatkoksia klo 19.00 - 21.00.

Väestörekisterikeskus hakee tietopalvelujen yksityissektorin yhteistyökumppaneita

24.10.2016

Väestörekisterikeskus (VRK) pyytää osallistumishakemuksia tietopalvelujen yhteistyökumppaneiden hakumenettelyyn. Väestötietojärjestelmän tietopalvelujen yhteistyökumppaniksi voivat hakea kaikki, vaatimukset täyttävät toimijat. Nykyiset yhteistyökumppanit (3 kpl) jatkavat Väestörekisterikeskuksen yhteistyökumppaneina.

Tarjouspyyntö 1710/2400/16

3.10.2016

Väestörekisterikeskus on julkaissut vastaukset kysymyksiin.

ETL- ja BI –ohjelmistovälineiden hankinnan korjausilmoitus on julkaistu

23.9.2016

Korjausilmoitus tarjouspyyntöön 1710/2400/16 on julkaistu 22.9.2016 Hilmassa.

ETL- ja BI –ohjelmistovälineiden hankinta

22.9.2016

Väestörekisterikeskus tekee korjausilmoituksen tarjouspyyntöön nro 1710/2400/16.

Terveydenhuollon varmennepalvelut laajenevat sosiaali- ja terveydenhuollon varmennepalveluiksi

21.9.2016

Sote-ammattikorttien myöntäminen alkaa tammikuussa 2017

Automaattinen asiasanoituspalvelu

13.9.2016

Vastaukset kysymyksiin on julkaistu.

ETL- ja BI-ohjelmistovälineiden hnkinta

6.9.2016

Vastaukset kysymyksiin on julkaistu.

Hankinta automaattisesta asiasanoituspalvelusta on julkaistu

26.8.2016

Väestörekisterikeskuksen hankintaa koskeva hankintailmoitus on julkaistu EU-laajuisesti ja Hilma-ilmoituskanavassa (hankintailmoitukset.fi).

Digisign-kortinlukijaohjelmistosta uusi versio (4.0.8)

18.8.2016

VRK on julkaissut Digisign-kortinlukijaohjelmistosta uuden version (4.0.8).

Hankintailmoitus ETL- JA BI –ohjelmistovälineiden hankinnasta on julkaistu

10.8.2016

Väestörekisterikeskuksen hankintaa koskeva hankintailmoitus on julkaistu Hilma-ilmoituskanavassa (hankintailmoitukset.fi) ja EU-laajuisesti.

Katko rekisterinpitäjäsopimusten, rakennustietojen ilmoituslupien ja käyttöoikeuksien käsittelyssä heinäkuussa

14.6.2016

Rekisterinpitäjäsopimusten solmimisessa ja rakennustietojen ilmoituslupien myöntämisessä on katko heinäkuun ajan. Sama koskee VTJ-ylläpitorajapinnan käyttäjäoikeuksien myöntämisiä ja VTJ-ylläpitokäyttöliittymän vastuukäyttäjien hyväksymisiä.

Katko VTJ-ylläpitokäyttöliittymän ja VTJ-ylläpitorajapinnan käytössä 10.-13.6.2016

7.6.2016

Perjantaina 10.6.2016 suljetaan rakennustietojen VTJ-ylläpitokäyttöliittymä klo 21:00 ja VTJ-ylläpitorajapinta klo 23:00. Palvelut ovat käytössä taas normaalisti maanantaina 13.6.2016 klo 6:30.

Tietopyyntö IT-asiantuntijapalvelujen puitejärjestelyyn liittyen on julkaistu

30.5.2016

Väestörekisterikeskus on julkaissut IT-asiantuntijapalvelujen puitejärjestelyyn liittyvän tietopyynnön. Tietopyyntö on julkaistu EU-laajuisesti ja Hilma-ilmoituskanavassa (hankintailmoitukset.fi).

Varmennehakemistopalvelujen DNS-muutos 30.5.2016

11.5.2016

Tietohallinnolle sekä tietojärjestelmien ylläpitäjille: muutos koskee Internetissä saatavilla olevaa VRK:n hakemistopalvelua. Hakemistossa julkaistaan VRK:n myöntämät varmenteet ja sulkulistat.

Rakennusten osoitetiedot avoimena datana

29.4.2016

Väestörekisterikeskus on avannut rakennusten osoitetiedot avoimena datana Avoindata.fi-palvelussa.

Digisign-kortinlukijaohjelmistosta uusi versio (4.0.4)

22.3.2016

VRK on julkaissut Digisign-kortinlukijaohjelmistosta uuden version (4.0.4).

Yritys- ja yhteisötiedot päivitetty väestötietojärjestelmään

6.3.2016

Väestötietojärjestelmään on ladattu 30.3.2016 uusimmat Väestörekisterikeskuksen Tilastokeskukselta saamat yritys- ja yhteisötiedot.